Cookie beleid sv Nootdorp

De website van sv Nootdorp is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Doelstellingen sponsorcommissie

Om inhoud te kunnen geven aan de toekomstvisie van SV Nootdorp richt de sponsorcommissie zich op het genereren van sponsorgelden die ten goede komen aan de hele vereniging. Om dit te bereiken onderhoudt de sponsorcommissie de contacten met de bestaande sponsoren en gaat het contacten aan met mogelijk nieuwe sponsoren. De sponsorgelden leveren een zeer belangrijke financiële bijdrage aan de inkomsten van de vereniging.

De sponsorcommissie van SV Nootdorp concentreert zich voornamelijk op bedrijven die zich bevinden binnen de eigen regio. Dat kunnen landelijke organisaties zijn op het gebied van consumenten- producten maar ook aanbieders van diensten binnen de eigen regio. De grootste potentie aan sponsoren is evenwel te vinden bij plaatselijke ondernemers die vaak omwille van de uitbreiding van hun naamsbekendheid bij prospects kiezen voor sponsoring. Sponsoring is gunning maar betekent naast eerdergenoemde naamsbekendheid ook een positieve uitstraling naar de inwoners binnen de regio.


Sponsorbeleid van de vereniging

Het beleid is er op gericht financiële middelen te werven die benut worden ten gunste van alle leden binnen de vereniging. Overigens betekent het zeker niet dat indien een potentiële sponsor een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren dat niet zou kunnen.

Om dit beleid uit te kunnen voeren is het van belang dat elke sponsor- en/of reclame-uiting vooraf wordt overlegd en vervolgens wordt behandeld door de sponsorcommissie. Deze zal volgens de procedure de gemaakte afspraken vastleggen in een contract en na tekening de benodigde stappen zetten om de afgesproken sponsoruiting uit te voeren. Sponsoring is een financiële bijdrage aan de vereniging voor een reclame-uiting en is geen aanschaf van materiaal. Materialen zoals borden, reclamedoeken, tassen en kleding etc. blijven ten alle tijden eigendom van de vereniging.page1image33818656 page1image33820320

Sponsorbeleid

Uitzondering hierop is het in natura sponsoren van een activiteit die vaak door de desbetreffende commissies zelf worden afgesproken, denk hierbij aan de thuistoernooien, het Herfstkamp en de Easter Open. Wel is het hierbij noodzakelijk om de sponsorcommissie te informeren om een compleet overzicht te hebben wat iedere sponsor bijdraagt en de kans op overbevraging wordt geminimaliseerd.

Elke reclame-uiting op wedstrijddagen en buiten de sponsorcommissie om is in strijd met dit beleid en wordt niet geaccepteerd. De sponsorcommissie heeft de bevoegdheid om dit te verbieden en de eventuele financiële gevolgen zijn te allen tijde voor de veroorzaker.


Procedure sponsoring

Nadat een prospect overeenstemming heeft bereikt met de sponsorcommissie wordt de betreffende sponsoring vastgelegd in een overeenkomst. Nadat de getekende overeenkomst volledig door de sponsorcommissie is ontvangen zorgt deze voor verdere afhandeling om zo te kunnen komen tot het nakomen van de afspraken.

Globaal voorbeeld van de te nemen stappen:
- Overeenstemming > Opmaak overeenkomst > Tekening overeenkomst > Bestellen materiaal >

Reclame-uiting vaststellen (logo) > Binnenkomst materiaal > Bedrukking > Plaatsing c.q. uitlevering > Facturatie.

Voor de materialen zijn specificaties vastgelegd waar een bepaalde sponsoring aan moet voldoen. Dit is enerzijds om een eenduidige uitstraling te hebben en anderzijds om de kwaliteit te kunnen bewaken. Deze specificaties volgen hieronder bij de sponsormogelijkheden.

Sponsormogelijkheden

De volgende sponsormogelijkheden zijn op dit moment vastgelegd en goedgekeurd door het bestuur en staan onder regie van de sponsorcommissie;

Sponsoring van reclameborden, reclamedoeken en banieren.

 • Het voor de overeengekomen periode ter beschikking stellen van publicatieruimte op een reclamebord, reclamedoek of een banier op de overeengekomen positie (indien mogelijk) op het terrein van de vereniging.

 • Een enkel bord langs het hoofdveld en op het buitenterrein is 3,20 m lang en 0,80 m hoog. Onder reclamedoek wordt een doek van 12 bij 1 meter bedoeld, geplaatst in een ballenvanger. Onder banier wordt een verticale vlag in een van de vlaggenmasten langs het hoofdveld verstaan.

 • Alle reclameborden, reclamedoeken en banieren worden door een gespecialiseerd bedrijf vervaardigd en blijven eigendom van de vereniging. Bij reclameborden wordt eenmaal per periode van vijf jaar door de vereniging een reclamebord voor de Sponsor vervaardigd. Alle tussentijdse wijzigingen van het reclamebord komen voor rekening van de Sponsor. De vereniging zal zorgdragen voor voldoende reclamedoeken en banieren gedurende de looptijd van het contract.

 • Bij een overeengekomen periode van 5 jaar zijn de kosten van vervaardiging voor rekening van de vereniging. Bij een overeengekomen periode van 3 jaar zijn de kosten van vervaardiging voor de Sponsor.

 • De Sponsor levert zelf zijn logo’s e.d. in de juiste format (eps vector) aan zoals door de Vereniging aangegeven, eventuele nieuwe ontwerpen komen voor rekening van de Sponsor.

 • Alle uitingen op de reclameborden dienen conform de reglementen van de KNVB, de statuten van de Vereniging en het normen en waarden statuut van de Vereniging te zijn.

 • Na ondertekening van de sponsorovereenkomst zal het ingeschakelde bedrijf de Sponsor benaderen voor de aanlevering van de reclamegegevens waarna er gestreefd wordt het reclamebord, reclamedoek of de banier binnen vier weken na aanlevering van de gegevens te plaatsen op de overeengekomen positie, tenzij anders is overeengekomen.

 • Een sponsorovereenkomst voor reclameborden, reclamedoeken en banieren zal telkens voor één jaar worden verlengd.

  Sponsoring van kleding, trainingspakken en tassen

 • Het voor een periode van twee jaar ter beschikking stellen van publicatieruimte op wedstrijd- en/of trainingskleding en tassen van een team uitkomend voor de Vereniging. De sponsorbijdrage dient volledig in het eerste jaar voldaan te worden.

 • Alle (wedstrijd) kleding, trainingspakken en tassen wordt door en voor rekening van de Vereniging en door een gespecialiseerd bedrijf vervaardigd en bedrukt en blijven eigendom van de Vereniging. Na afloop van het contract worden deze weer ingenomen door de Vereniging.

 • Het is leden tijdens het uitkomen voor de Vereniging tijdens (oefen)wedstrijden verboden te spelen in andere kleding dan de speciale kledinglijn van de Vereniging vervaardigd door de aan de Vereniging verbonden kledingleverancier.

 • De Sponsor levert zelf zijn logo’s e.d. in de juiste format (eps vector) aan zoals door de Vereniging aangegeven, eventuele nieuwe ontwerpen komen voor rekening van de Sponsor.

 • Het logo wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de Vereniging, Het logo wordt uitgevoerd in de kleur geel of zwart, afhankelijk van de ondergrond, full color valt buiten de richtlijnen. Het 1ste elftal senioren maakt hierop een uitzondering.

 • In beginsel betreft sponsorkleding shirts en geen volledige tenues. Voor zeventallen wordt er uit gegaan van totaal 9 shirts en bij elftallen van totaal 15 shirts. Het keepershirt is hierbij niet inbegrepen

 • Na ondertekening van de sponsorovereenkomst zal het ingeschakelde bedrijf de sponsor benaderen voor de aanlevering van de reclamegegevens, waarna er gestreefd wordt de kleding binnen maximaal 8 weken na aanlevering van de gegevens gereed te hebben.

 • Optioneel kan voor een meerprijs gekozen worden voor uitbreiding van het kledingpakket met tassen en trainingspakken.

 • Na de periode van twee jaar zal de kleding uit de roulatie worden genomen tenzij partijen besluiten tot verlenging van de sponsorovereenkomst.

 • De Sponsor kan aangeven welk team zij het eerste jaar van de overeenkomst wenst te sponsoren. De Vereniging besluit eenzijdig welk team het tweede jaar - en de daarop volgende jaren in het geval van verlenging - de sponsorkleding zal dragen, hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de Sponsor, echter is dit geen garantie.

 • Het is alleen na toestemming van het bestuur toegestaan om rugnummers en of namen te voeren op het wedstrijdshirt. (zie hiervoor het kledingbeleid)

  Sponsoring op de TV-schermen

 • Het door de Vereniging ter beschikking stellen van tijd voor reclame-uitingen van de sponsor op de in de kantine aanwezige tv schermen. Presentatie van deze roulerende reclameboodschappen, afgewisseld met nieuwsberichten, vindt plaats op zaterdagen waarop competitiewedstrijden worden gespeeld.
  Verder kan een sponsor 3 maal content aanleveren welke in een seizoen zal worden getoond. Sponsoring van een logo op de website.
  Het plaatsen door de Vereniging op de website het logo van de sponsor, met een link naar de website van de Sponsor.

Sponsoring van de wedstrijdbal.

Het omroepen van de sponsor wedstrijdbal van competitiewedstrijden voor het 1ste elftal Heren kenbaar maken van de sponsoring door de Sponsor van de wedstrijdbal. De wedstrijdbal wordt voor de wedstrijd zichtbaar op een paal getoond. De bal blijft eigendom van de Vereniging.

Advertentie in de presentatiegids.

Het plaatsen van een advertentie voor de Sponsor in de jaarlijks door de Vereniging uit te brengen presentatiegids.

Andere mogelijkheden tot sponsoring wordt met de sponsorcommissie overlegd en beoordeeld qua prijs en uitvoering. Alle zaken betreffende sponsoring en/of reclame-uitingen worden behartigd door de sponsorcommissie. De sponsors dienen het contractueel vastgestelde bedrag te voldoen binnen de termijn die in het contract is overeengekomen. Voor alle prijzen wordt verwezen naar het laatst geldende prijsoverzicht van sponsormogelijkheden bij SV Nootdorp.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!