Boetes - sv Nootdorp

Boetes

Boetes

Protocol boetes: gele en rode kaarten

Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid en eenduidigheid te krijgen in het verrekenen van boetes die zijn opgelegd door de KNVB aan (jeugd) spelers en bestaat al vele jaren maar werd niet echt gehandhaafd voor alle teams maar omdat het aantal gele en rode kaarten aanzienlijk is toegenomen heeft het bestuur besloten om hierop scherper toe te gaan zien en de boetes te gaan verhalen op de ontvangers van de kaarten.

Wanneer een lid voor, tijdens of na afloop van een wedstrijd, waarin hij al dan niet heeft gespeeld, een gele of rode kaart krijgt van de scheidsrechter, zal de betreffende speler de door de Tuchtcommissie van de K.N.V.B. opgelegde geldelijke boete per omgaande aan de penningmeester voldoen. Vanuit de ledenadministratie zal een email worden verstuurd hoe deze te betalen. Bij het niet tijdig voldoen van de opgelegde boete kan er vanuit de club een schorsing worden opgelegd.

Wanneer een elftal op eigen initiatief de wedstrijd staakt zijn de consequenties die hier uit voortvloeien voor rekening van dat elftal. Wanneer de K.N.V.B. een boete oplegt aan een elftal, is dat elftal ook verantwoordelijk voor de kosten.

Mocht een (jeugd)speler menen dat deze ten onrechte een boete opgelegd heeft gekregen dan kan men dat kenbaar maken door een mail te sturen naar boetes@svnootdorp.nl waarna de situatie bij de trainer en/of leider geverifieerd zal worden. Zolang er geen besluit is, blijft de (jeugd)speler verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de opgelegde boete.


Het Bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!