Kledingbeleid - sv Nootdorp

Kledingbeleid

Kledingbeleid

Reglement kledingbeheer

Wedstrijdkleding (shirts, kousen en broekjes) dienen door het lid zelf te worden aangeschaft in de kledingshop van SV Nootdorp.  Het is dus uitdrukkelijk verboden tenues van andere merken dan Quick te dragen.  
Leden die stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere vereniging dienen eerst de (gesponsorde) kleding in te leveren voordat hiervoor toestemming wordt gegeven. Bij niet tijdige betaling van de contributie kan de desbetreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van SV Nootdorp.
 
Keeperhandschoenen worden 1 maal per seizoen namens de vereniging aan de keepers van alle teams verstrekt. Hiervoor zal aan het begin van ieder seizoen een pasavond voor de keepers worden georganiseerd door One Keeper in samenwerking met de keeperstrainers. Indien een team meerdere keepers heeft zal er aan maximaal aan 2 keepers 1 paar worden verstrekt. Uitzonderingen dienen aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd te worden.
Per team wordt wel één keepershirt aangeschaft, ook dit shirt blijft eigendom van de club en dient aan het einde van het seizoen samen met de teamtas ingeleverd te worden.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om een team te sponsoren. Inlichtingen hierover bij de Sponsorcommissie van  SV Nootdorp via: sponsorcommissie@svnootdorp.nl <mailto:sponsorcommissie@svnootdorp.nl> . Op wedstrijddagen, dus ook bij oefenwedstrijden, dienen de spelers/speelsters, indien hier sprake van is, te lopen in een trainingspak van het merk Quick in de clubkleuren van SV Nootdorp tevens dienen de voetbaltassen ook van het merk Quick te zijn. De verantwoordelijkheid betreffende het kledingbeheer berust bij de portefeuillehouder “Voetbal”.  Aangezien de wedstrijdshirts eigendom blijven van de vereniging, is het goed om te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding.
Daarvoor zijn de volgende spelregels vastgesteld:
 
·       Zonder toestemming van het Bestuur mogen zelfstandig , in verband met verplichtingen jegens sponsoren/andere partijen, op de kleding geen teksten, rugnummers, namen etc. worden aangebracht.
·      Het wasvoorschrift is van toepassing bij het individueel wassen. Wassen dient te gebeuren op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius  
·      Indien door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding ontstaat, wordt het team (in geval van gesponsorde team tas) of het individuele lid hiervoor aansprakelijk gesteld en worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag die vermeld staan in de SV Nootdorp-kledingshop.
·      Degene die de kleding heeft gewassen zorgt ervoor dat de kleding minimaal een uur voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd, of voor de door de leider vastgestelde vertrektijd in geval van een uitwedstrijd,voor het team beschikbaar is (het SV Nootdorp shirt wordt in de kleedkamer uitgereikt).
·      Het wedstrijdshirt of het gesponsorde tenue mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van SV Nootdorp worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden.
·      Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
·      Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden de kosten ten laste van het team/individu in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag welke vermeld staan in de webshop van SV Nootdorp.
·      Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling van het bestuur.
·      Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider/trainer/speler dit direct na constatering te melden bij de commissie Kledingbeheer. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte bij de politie worden overgelegd.
·      Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders/trainers (in geval van een gesponsorde team tas) er voor te zorgen dat de tassen met alle shirts/tenues worden ingeleverd bij de kledingbeheerder. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er shirts ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten ten laste van het team in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag welke vermeld staan in de SV Nootdorp-kledingshop.
·      In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
·      Indien men de oranje reserveshirts dient te gebruiken omdat de SV Nootdorp shirts bij thuiswedstrijden teveel overeenkomsten vertonen met het shirt van de tegenstander, is de leider verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de gewassen reserveshirts.

 

Zie voor verdere aanvullingen ook het geldende sponsorbeleid op de website van SV Nootdorp.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!