Sponsors

Fair Play

Commissie Normen en Waarden:  

Doel van de commissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt. En waarin met respect en met goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de voetbalsport op respectvolle wijze wordt beoefend. De drie belangrijkste aandachtsgebieden van deze adviescommissie zijn:

  • In overleg met het bestuur uitvoeren van activiteiten gericht op preventie
  • Verzorgen van Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die vanuit hun functie direct de jeugdleden begeleiden
  • Advies uitbrengen aan het bestuur bij incidenten

Heeft u interesse om hieraan bij te dragen of wilt u wat meer weten over de activiteiten van de commissie, dan kunt u een e-mail sturen naar fairplay@svnootdorp.nl.


De commissie Normen & Waarden is een door het bestuur ingestelde adviescommissie

Doel van de commissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, en waarin met respect en met goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de voetbalsport op respectvolle wijze wordt beoefend.

De commissie bestaat uit:

Peter Hylarides : aanspreekpunt incidenten
Femke vd Sman : Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Patrick Kort Spoelman: lid

Vacature

Vacature

Vertrouwenspersoon: W. Nederlof : email: vertrouwenspersoon@svnootdorp.nl

link naar informatie vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon

Link naar document Folder Normen en Waarden
Link naar document Richtlijnen voor Sancties
Link naar document Beleidsplan Normen en Waarden

Spelregels        
Net als veel andere voetbalclubs let SV Nootdorp nauwgezet op normen en waarden. Wat zijn normen en waarden? Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van SV Nootdorp, de wijze waarop we met elkaar (horen) om te gaan en de manier waarop we ons (behoren) te gedragen” . Dit geldt voor de spelers, bestuursleden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters en scheidsrechters.

Verantwoordelijkheid
Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Als we allemaal normaal blijven doen, is en blijft voetbal heel leuk.

Sorry  
Sportiviteit is een belangrijke waarde. We voetballen vooral voor de lol en om lekker sportief in een team bezig te zijn. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms uit onkunde, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. Moedwillige, grove overtredingen passen niet bij SV Nootdorp. Ga je eens iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpelweg excuus de zaak weer rechtzetten. Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft zijn beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. En accepteer dat de scheidsrechter een keer niet fluit voor een overtreding. Hij of zij is ook een mens en kan onmogelijk alles zien. Zonder scheidsrechter zou het al gauw een rommeltje worden. Ook hier geldt dat een onbedoelde emotionele reactie met een excuus zo weer is vergeten (“Sorry scheids”).

Sportief  
Publiek is zeer belangrijk en een voorbeeld voor de spelers. Moedig dus uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier. Geef geen aanwijzingen aan de spelers en gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander. Respecteer vooral ook de beslissingen van de scheids- en grensrechter en heb respect voor de leiding van uw team!

Melding
Indien u melding wilt doen van een incident/conflict stuur dan een mail naar: fairplay@svnootdorp.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!